Jaký jste studijní typ a jak nejlépe poznáváte nové?

Aneb co o Vás prozrazuje učební styl a co Vám při učení vyhovuje?

Vaše výsledky nejvíce odpovídají
VIZUÁLNÍMU TYPU studenta

Výsledek testu- vizuální typ

Jak se vizuální studenti učí a poznávají nové?

Nejdůležitějším smyslem při učení a poznávání nového je pro vizuální studenty zrak. Ve třídě většinou sedí v předních lavicích, protože potřebují na učitele dobře vidět. Mají rádi studijní pomůcky, jako jsou např. fotografie, obrázky, diagramy, mapy, grafy atd.

Vizuální studenti jsou často dobrými spisovateli a vynikají v písemných úkolech. Musí věci spíše vidět, než slyšet. Většinou mluví rychleji než většina lidí, jsou to velmi energetičtí lidé a jsou společenští. Učí se rychle a nepotřebují, aby se jim věci ukazovaly opakovaně.

Pokud jste vizuální studenti, když vyprávíte, co jste zažili, popisujete, jak věci vypadaly, co měli lidé na sobě, jak vypadalo okolí a prostředí, ve kterém se scéna odehrávala. Náš školní systém je zaměřen na tento typ studentů a vizuální studenti mívají obvykle ve školách méně problémů než ostatní typy studentů.

Vizuální studenti se vyznačují tím, že...

 • Milují časopisy, knihy a ostatní typy materiálů na čtení.
 • Mají nejraději informace, které jsou písemné.
 • Rádi používají grafy, diagramy, tabulky, barevně zvýrazněné poznámky.
 • Mohou mít výbornou fotografickou paměť.
 • Umí si přesně zapamatovat, kde na stránce je informace umístěna.
 • Jsou pořádní, organizovaní a věnují pozornost detailům.
 • Rádi si dělají poznámky a jsou nervózní, když si je nemohou zapisovat.
 • Je pro ně obtížné soustředit se při přednáškách a prezentacích, které jsou příliš dlouhé.

Co Vám doporučuji zařadit do svého studia

 • Podtrhávat
 • Používat různé barvy
 • Používat symboly, tabulky a různá uspořádání
 • Představujte si obrázky, které jste viděli v sešitě
 • Kreslete si diagramy

Během učení a poznávání nového si představujte obrázky, které jste měl/a v sešitě, a kreslete si diagramy tam, kde je to vhodné.

Co ještě můžete udělat navíc

 • Vyzdobit si pracovnu plakáty, které budou reprezentovat určité učivo (nepravidelná slovesa, slovosled ve větách apod.)

 • Vše barevně znázorňovat

 • Používat myšlenkové mapy
 • Používat kartičky, kreslit si na tabuli různá schémata a diagramy

Na Váš email Vám také posílám ještě souhrnné pdf, kde najdete mnohem více informací.