Jaký jste studijní typ a jak nejlépe poznáváte nové?

Aneb co o Vás prozrazuje učební styl a co Vám při učení vyhovuje?

Vaše výsledky nejvíce odpovídají
KINESTETICKÉMU (POHYBOVÉMU) TYPU studenta

Výsledek testu -taktilne-kinesteticky typ

Jak se kinestetičtí studenti učí a poznávají nové?

Pokud jste převážně kinestetickým studentem, když vyprávíte, co jste zažili, popisujete především svoje pocity a zážitky, popřípadě to, co jste dělali.

Ze všech studijních typů mají tito studenti ve škole nejvíce problémů. Ne proto, že by byli méně inteligentní, mají problém udržet krok s vizuálními studenty a neumí si dělat poznámky jako sluchoví studenti.

Jejich obtíže nepramení z toho, že by byli méně chytří, ale z toho, že většinou nepodporuje jejich nejpřirozenější strategii učení. Kinestetičtí studenti vzdávají studium na test. Zkrátka se často ani nezačnou učit.

Kinestetičtí studenti přijímají informace nejlépe, když mohou věci zkoušet, dotýkat se jich, dělat ty věci přímo v praxi. Učí se nejsnáze, když se mohou pohybovat a být aktivní. Během učení musí dělat časté přestávky. Rádi se účastní fyzických aktivit. Jsou citliví, starostliví jedinci, kteří si velmi uvědomují prostředí kolem nich. Mluví velmi pomalu a často dělají pauzy mezi větami.

Vyznačují se tím, že si musí učivo osahat, vyzkoušet. Při studiu historie jim pomáhá chodit na exkurze, když si mohou prožít, že jsou například na královském dvoře Karla IV., při studiu chemie rádi dělají pokusy a v jiných předmětech mají v oblibě projekty, kde mohou tvořit, vymýšlet a hlavně něco dělat.

Kinestetičtí studenti se vyznačují tím, že...

 • Mají rádi akci, experimenty, objevy, umění a řemesla.
 • Jsou schopni se učit věci tak, že je napodobují a opakovaně cvičí.
 • Jsou neposední během dlouhých přednášek.
 • Často se dotýkají druhých, aby jim vyjádřili náklonnost.
 • Rádi se při učení pohybují.
 • Často vynikají v tancování.
 • Jsou dobří ve sportu.
 • Jejich rukopis nebývá úhledný.
 • Během učení dělají časté přestávky.
 • Při mluvení často gestikulují rukama.
 • Nejlépe si něco zapamatují, když mohou ovládat věci a používat nástroje.

Co Vám doporučuji zařadit do svého studia

 • Používejte všechny své smysly

 • Mějte svého lektora, který je rodilý, bilingvní mluvčí, anebo žije v zahraničí a dělejte si s ním všechno, co děláte normálně (třeba vařte, jděte do parku apod. a přitom si povídejte přes audio)

 • Při chůzi totiž můžete pilovat jazyk, proto poznávejte jazyk v pohybu

 • Poslouchejte svoje okolí a vnímejte tak jazyk kolem sebe

 • K poznámkám si zapisujte i reálné příklady

 • Využívejte také obrázky a fotografie

 • Zkuste si najít kolegu, který je stejný typ jako Vy a bavte se s ním o tom, co aktuálně v jazyce děláte

Co ještě můžete udělat navíc

 • Můžete zařadit aktivity typu hraní rolí (role-play)

 • Např. máte sehrát se svým partnerem reálnou situaci v restauraci, v obchodě, na nádraží apod. - můžete to ale zvládnout i sami, bez partnera

 • Vhodné jsou aktivity typu „find someone who“ (najdi někoho, kdo… lze použít v jakémkoli jazyce)

 • Je to skvělá aktivita pro studenty, kteří se mají navzájem poznat

 • Studenti se pohybují a zjišťují informace o ostatních, nebo hrají různé hry, které vyžadují, aby se aktivně zapojili

 • Příprava výuky pro studenty, kteří spadají do skupiny s hmatovým studijním stylem, je asi časově nejnáročnější, protože vyžaduje zpracování materiálů a aktivit, u kterých si studenti budou moci nové učivo tzv. „osahat“

 • Na místě je používat prvky jako deskové a karetní hry. Lze se mnohem častěji angažovat v projektech, které vyžadují nějaký fyzický výstup (například tvorba pozvánky na narozeninovou oslavu)

Na Váš email Vám také posílám ještě souhrnné pdf, kde najdete mnohem více informací.