Jaký jste studijní typ a jak nejlépe poznáváte nové?

Aneb co o Vás prozrazuje učební styl a co Vám při učení vyhovuje?

Vaše výsledky nejvíce odpovídají
AUDITIVNÍMU (SLUCHOVÉMU) TYPU studenta

Výsledek testu- auditivní typ

Jak se auditivní studenti učí a poznávají nové?

Sluchoví studenti jsou velmi dobří posluchači. Přijímají informace především ušima, jejich nejdůležitějším kanálem pro přijímání sdělení je sluch. Rádi si nahrávají přednášky, aby si je později mohli přehrát pro studijní účely. Mají rádi audioknihy.

Podávají lepší výkony při ústních prezentacích a zkouškách než při písemných testech. Sluchoví studenti potřebují slyšet věci a reprodukovat je, dělají si spousty poznámek, protože si tak učivo podvědomě opakují.

Intonace a rytmus jsou pro ně důležité. Snadno a rychle jsou schopni po hlasu rozpoznat, kdo jim volá. Na rozdíl od vizuálních studentů, sluchoví studenti si potřebují věci opakovat. Mluví pomaleji než vizuální studenti, ale rychleji než pohyboví studenti.

Sluchoví studenti bývají méně společenští než vizuální studenti. Studium ve skupinách výrazně obohacuje sluchové studenty, protože musí prodiskutovat učivo, zatímco vizuální studenti pracují efektivněji tím, že si čtou knihy s tabulkami a diagramy.

Auditivní studenti se vyznačují tím, že...

 • Milují hudbu.
 • Rádi zpívají.
 • Bývají dobří v cizích jazycích.
 • Rádi mluví s ostatními lidmi.
 • Učí se rádi tak, že si čtou nahlas.
 • Učí se nejlépe pomocí nahrávek, přednášek, ústních prezentací.
 • Rádi se účastní debat a diskuzí.
 • Ve třídě jsou často hovorní.
 • Jsou dobří v učení se zpaměti.
 • Raději projekt prezentují ústně, než aby o něm psali.
 • Mají raději ústní než psané instrukce.

Co Vám doporučuji zařadit do svého studia

 • Navštěvovat přednášky, cvičení a výuku se svým lektorem
 • Diskutovat o tématech se spolužáky nebo spolupracovníky
 • Vysvětlovat myšlenky ostatním lidem
 • Poslouchat mp3 nahrávky a podcasty
 • Popisovat nadpisy, obrázky atd. někomu, kdo chyběl
 • Nechávat si u poznámek místo k pozdějšímu doplnění

Během studia si zřejmě budete muset doplňovat poznámky, protože dáváte přednost poslechu na úkor psaní poznámek a z hodiny nebo přednášky zřejmě nebudete mít kompletní poznámky. Může vám pomoci, když si během učení budete látku přeříkávat, nahrávat a pak si ji pouštět. Čtěte si během učení své poznámky nahlas a zkuste je vysvětit někomu dalšímu.

Co ještě můžete udělat navíc

 • Využívejte ve větší míře zvukové i obrazové nahrávky (mp3, video)
 • Výuku (společně i s Vaším lektorem) můžete častěji zpestřit například využíváním písniček a filmů
 • Často se u těchto studentů také vyplácí použít různé metody ústní komunikace

Na Váš email Vám také posílám ještě souhrnné pdf, kde najdete mnohem více informací.