Jaký jste studijní typ a jak nejlépe poznáváte nové?

Aneb co o Vás prozrazuje učební styl a co Vám při učení vyhovuje?

Vaše výsledky nejvíce odpovídají
ANALYTICKÉMU TYPU studenta

Výsledek testu - analytický typ

Jak se analytičtí studenti učí a poznávají nové?

Učí se tak, že používají logické myšlení. Rádi přemýšlejí o tom, jak věci fungují. Nebývají spontánní, protože si potřebují věci rozmyslet. Rozhodují se na základě logiky, faktů a čísel. Instrukce, které dostávají od učitele, jim musí dávat smysl. Předtím, než jednají, si věci pořádně promyslí. Když přemýšlejí, studují nebo mentálně pracují, jsou neradi, když jsou vyrušováni.

Rádi používají slova jako: logika, selský rozum, logicky zdůvodnit, systém, porozumět, přemýšlet, zanalyzovat, vědět, naučit se. Mají tendenci zaměřovat se na detaily a jsou schopni jim porozumět. U analytických studentů je běžné, že se vyznají v technických věcech.

Analytický styl zřetelně odlišuje vnímané prvky od jejich pozadí, snáze se odpoutává od vlivu okolí a lépe řeší úkoly vyžadující restrukturování.

Analytičtí studenti se vyznačují tím, že...

 • Mluví sekaným rázným hlasem, monotónně (jako počítač nebo robot).
 • Tráví značnou část času tím, že k sobě mluví.
 • Přemýšlí o tom, zda jim to, co říkáte, dává smysl.
 • Jsou velmi logičtí.
 • Milují matematiku a předměty, ve kterých mohou používat logické myšlení.
 • Oční kontakt může být pro ně obtížný.
 • Milují seznamy, kritéria, tabulky, čísla, smysluplnou a logickou komunikaci.
 • Rádi si věci zapisují.
 • Je pro ně obtížné zůstat soustředění na vnější svět. Analytický člověk vstupuje dovnitř sebe, aby mohl zpracovat informace. Druhým lidem může připadat jako „Světla svítí, ale nikdo není doma.”
 • Bývají kritičtí vůči sobě i druhým.
 • Rádi si promýšlejí plány a analyzují.

Co Vám doporučuji zařadit do svého studia

 • Seznamy, nadpisy
 • Slovníky a definice
 • Knihy, své poznámky a jiné materiály

Když se budete učit, nejlepší bude, když si budete psát znovu a znovu to, co se učíte, a když si své poznámky budete pořád dokola číst. Přepisujte si myšlenky jinými slovy a zkuste slovy přepsat také obrázky a diagramy.

Co ještě můžete udělat navíc

 • Často se učit kombinací čtení-psaní

Na Váš email Vám také posílám ještě souhrnné pdf, kde najdete mnohem více informací.