Jaký jste studijní typ a jak nejlépe poznáváte nové?

Aneb co o Vás prozrazuje učební styl a co Vám při učení vyhovuje?

Aby výuka byla co nejefektivnější, je dobré vědět, jak nejlépe se učíte. Jistě jste to na sobě vypozorovali, co vyhovuje právě Vám, ale doporučuji si tento test vypracovat. Pomůže Vám vidět Vaše studium ze zcela jiného pohledu. :)

Náš mozek zpracovává informace na základě smyslů. Naše smysly označujeme jako reprezentační systémy, protože díky nim si ve své nervové soustavě zobrazujeme to, co se děje v našem vnějším prostředí. Je jen jediný reprezentační systém, který není navázán na žádný jiný, a to naše vnitřní sebe mluva.

Jak víte, máme pět základních smyslů: zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Dotyk, čich a chuť označujeme jako kinestetický reprezentační systém. Každý člověk má jeden silný smysl, druhý je skoro stejně silný a třetí je většinou nejméně rozvinutý.

Vaším dominantním smyslem určujete váš preferovaný styl učení. Málokdo je jenom čistě vizuální, čistě sluchový nebo úplně kinestetický. Většina z nás má kombinaci dvou dominantních smyslů.

Znalost svého studijního typu vede k efektivnějšímu učení
a rychlejšímu zapamatování si informací

Jste připraveni poznat zase o kousek víc sami sebe a objevit svůj studijní styl?