Jakou máte přibližnou úroveň své francouzštiny?

Aneb co o Vás prozradil rozřazovací test?

Vaše výsledky nejvíce odpovídají
ZAČÁTEČNÍKOVI ÚROVNĚ A1


Jak na tom jako začátečník jsem a co už umím?

Na úrovni A1 rozumím známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, týkající se mě, mé rodiny, práce atd. Umím tyto výrazy a fráze používat. Zvládám představit sebe i ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žiji, o lidech, které znám, a věcech, které vlastním, a na podobné otázky umím také odpovídat.

Dokážu se jednoduchým způsobem domluvit. Mluví-li partner pomalu a jasně a jsem ochotná/-ý mu/jí pomoci. Komunikuji jednoduchými větami o základních věcech např. o koupě jízdenky. Položím otázku a odpovědi rozumím, pokud je jednoduchá. Čtu a rozumím jednoduchým oznámením, plakátem nebo upozorněním. Umím napsat jednoduchou pohlednici a odkaz nebo vyplnit formulář.

Porozumění

Čtení

Rozumím zcela základním větám a známým slovům týkajícím se mé osoby, rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo katalozích.

Poslech

Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajících se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

Psaní

Umím napsat jednoduchý a stručný text na pohlednici (např. pozdrav z dovolené). Zvládnu vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, např. své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu.

Mluvení

Mluvení bohužel nebylo součástí tohoto samo-rozřazovacího testu. Nicméně pokud se nacházíte na úrovni A1, tak je pravděpodobné, že s mluvením jste na tom takto...

Ústní interakce

Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat. Jsem schopná vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který se mnou má trpělivost.

Sám/a dokážu vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znám ze studia. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají důvěrně známých věcí nebo základních potřeb.

Samostatný ústní projev

Zvládám jednoduchými frázemi popsat lidi, které znám, a stejně tak místo, kde žiji.

Co můžu dělat dál?

Záleží na vašich prioritách a k jakým účelům potřebujete francouzštinu používat. Zda-li chcete mluvit, číst, víc psát, anebo třeba jen poslouchat podcasty a rozumět mluvenému slovu. Možností je mnoha. Je třeba si určit směr.

Nicméně jste na úplném začátku, a tak bych vám doporučila zaměřit se na nejfrekventovanější slovesa a jejich použití v často používaných větách a ukotvení jich tak v praxi. Zkrátka je používat a neustále opakovat. To je aktivita, kterou posunete svou francouzštinu zase o kus dál a bude si jistí v kramflecích. Těch úplných základech. Na tom pak můžete stavět dál.

A co je úplně maximálně důležité... Je výslovnost. Tu jak se od začátku naučíte špatně, tak se pak také hodně špatně přeučuje a je třeba vynaložit mnohem větší úsilí. Proto je v tomto směru důležité mít někoho, kdo vám s opravdu dobrou výslovností pomůže. Jak do ní proniknete a uchopíte si její pravidla, bude to pro vás brnkačka. Fakt. :-) Ale nejdřív je třeba trénovat. S tím vám mohu hravě a zábavně pomoci. Na svých online lekcích a konzultacích. Prozkoumejte je pod tlačítkem níže.

Ale nezapomeňte. Nejdůležitější je vytrvat. Dlouhodobě.

Takže si vše rozložte tak, aby vám to dělalo radost, bavilo vás to a bylo vám z francouzštinou dobře. O to tady běží. A jedině tak u ní vydržíte. Můžou vám k tomu pomoci i materiály, ze kterých se rádi budete učit, anebo společnost nějaké fajn lektorky, která vám pomůže francouzštinou lehčeji procházet. Pokud nevíte co a jak, moc ráda vás nasměruji.

Pak je krása vydat se s francouzštinou někam do světa a prozkoumávat krásné kouty naší planety. Třeba tady u nás, ve Francii. Na fotce je Route de lavande (čti: růt d lavãnd) = Levandulová cesta/stezka ve městečku Sault. Třeba tam spolu někdy vyrazíme, co říkáte? :-)

Anebo mi můžete napsat přímo tady.