Jakou máte přibližnou úroveň své francouzštiny?

Aneb co o Vás prozradil rozřazovací test?

Vaše výsledky nejvíce odpovídají
STŘEDNĚ POKROČILÉMU ÚROVNĚ B2


Jak na tom jako středně pokročilý jsem a co už umím?

Dokáži porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáži se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že můžu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce.

Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a především těch, která mi jsou blízká, a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Napíšu referát nebo zprávu.

Rozumím delším přednáškám, pokud mi je téma dostatečně blízká. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce a rozumím knize v originále. Dokážu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aktivně se zúčastnit diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory, i když s gramatickými chybami.

Porozumění

Čtení

Rozumím článkům a zprávám zabývajících se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy.

Poslech

Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokáži sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rovněž rozumím většině filmů ve spisovném jazyce.

Psaní

Dokáži napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávát informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité.

Mluvení

Mluvení bohužel nebylo součástí tohoto samo-rozřazovacího testu. Nicméně pokud se nacházíte na úrovni B2, tak je pravděpodobné, že s mluvením jste na tom takto...

Ústní interakce

Dokáži se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že můžu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokáži se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

Samostatný ústní projev

Dokáži se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.

Co můžu dělat dál?

Můžete svůj projev obohatit o různé idiomy a expresivní výrazy, které k vyšší úrovni francouzštiny rozhodně patří. Můžete také více rozvinout hovorovou část a zaměřit se více na to, jak se tímto jazykem Francouzi skutečně mluví, než znát pouze jeho spisovnou variantu. Moc ráda vám v tom individuálně pomohu. Přímo od nás z Provence. :-) Ukážu vám, jak Francouzi přemýšlí a zasvětím vás do jejich kulturních specifik.

Pokud se chcete dostat ze své úrovně B2 na úroveň C1, je třeba se ve svém studiu zaměřit i na věci, které běžně nepoužíváte a které zahrnují i určité odborné věci. Je nutné si říct, že úroveň C1 zabere jednou tolik času, co jste investovali do úrovně B2, což je také třeba vzít na vědomí.

Začít můžete tam, kde máte jisté rezervy a kde cítíte, že to ještě nějak dře. To je váš výchozí bod.

Ale nejprve se pochvalte, máte za sebou už obrovský kus práce a to je třeba ocenit. Výborně. :-)

Anebo mi můžete napsat přímo tady.