Jakou máte přibližnou úroveň své francouzštiny?

Aneb co o Vás prozradil rozřazovací test?

Vaše výsledky nejvíce odpovídají
MÍRNĚ POKROČILÉMU ÚROVNĚ B1


Jak na tom jako mírně pokročilý jsem a co už umím?

Rozumím hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkávám v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umím si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví.

Umím napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáži popsat své zážitky a události, zkušenosti, sny, naděje a cíle a umím stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány v jednoduchém příběhu.

Rozumím pointě televizního programu nebo zpráv o aktuálních událostech. Zvládnu většinu situací, v nichž potřebuji mluvit a rozumět a které se vyskytují během cestování nebo běžného každodenního kontaktu.

Porozumění

Čtení

Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci či škole. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.

Poslech

Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole či ve volném čase. Rozumím smyslům mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Psaní

Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Bez problémů napíšu osobní dopisy popisující osobní zážitky a dojmy.

Mluvení

Mluvení bohužel nebylo součástí tohoto samo-rozřazovacího testu. Nicméně pokud se nacházíte na úrovni B1, tak je pravděpodobné, že s mluvením jste na tom takto...

Ústní interakce

Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokáži se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

Samostatný ústní projev

Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal/a své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Zvládám vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.

Co můžu dělat dál?

Neusněte na vavřínech. Máte krásně našlápnuto a byla by škoda to teď zapíchnout. Pokračujte dál. Ve svém tempu, na pohodu, abyste se v tom cítil/a dobře, ale vytrvale. Začněte tím, čím jste si v testu nebyli jistí a kde jste chybovali, tam je to místo, které vás může posunout zase o kus dál. Důležité je ale vše zautomatizovat a ukotvit v plynulé řeči, abyste to tak kdykoli mohli použít. A na tom je třeba zapracovat.

A také se pochvalte, máte za sebou už obrovský kus práce a to je třeba ocenit. Výborně. :-)

Pokud je vaší prioritou mluvení, anebo potřebujete s čímkoli ve francouzštině pomoci, či objasnit, obraťte se na mě. Ráda vám prostřednictvím individuálních lekcí a konzultací pomohu, podpořím vás a rozmluvím.

Anebo mi můžete napsat přímo tady.